2013 Monitoring Synztec terrein gestart

IMG_8170Begin mei is de jaarlijkse monitoring en verificatie opgestart op het voormalige bedrijventerrein van Synztec Europe.

Door Oranjewoud wordt monitoring  van zowel grond als grondwater verricht  met als doel controle op de voortgang  van de sanering, en het tussentijds  bereikte saneringsresultaat te toetsen aan het verwachte  resultaat volgens de jaarlijkse  ijkmomenten. door HMVT wordt tegelijkertijd het verloop van het saneringsproces als mechanisme geevalueerd aan de hand van metingen en waarnemingen. In projectgroepverband zullen conclusies getrokken worden over de verwachte verdere voortgang  van de sanering  in relatie tot de saneringsdoelstelling    (tijdplanning,   kosten en eindresultaat)  en aanbevelingen gedaan worden over eventueel gewenste bijstelling  van de saneringsaanpak. De projectgroep betaat uit vertegenwoordigers van Oranjewoud, HMVT, gemeente Venlo en Synztec Japan Co (HOF de Lannoy BV) , LTD gesterkt door een juridisch (Vlaminckx Advocaten) en fiscaal/ financieel team (Deloitte).

het project

In opdracht van SynZtec Japan, Co, LTD wordt door Ingenieursbureau  Oranjewoud  B.V. te Geleen de milieukundige   begeleiding  (verificatie)  verzorgd van fase 1 en 2 van de sanering van verontreiniging,  ter plaatse van het voormalige bedrijfsterrein van Synztec Europe.

Fase 1 is door HMVT uitgevoerd  in 2008 en betrof een in-situ  sanering van de verzadigde zone door middel van chemische oxidatie  middels permanganaat   gecombineerd  met gelijktijdige   bodemluchtextractie   (onverzadigde zone). Door HMVT is aangegeven dat de realisatie  van de sanering  goed is verlopen.

Fase 2 betreft de uitvoering  van een grondsanering  (ontgraving) en een in-situ  sanering (verzadigde- en onverzadigde  zone).  De in-situ  sanering bestaat uit een combinatie  van bodemluchtextractie,   grondwateronttrekking    en injectie van substraat  (ENNA) en werd in 2009 uitgevoerd door HMVT BV te Ede.

de partijen

Oranjewoud is een Nederlands advies- en ingenieursbureau dat internationaal opereert in waterbouw, infrastructuur, kustbouw, vastgoed, stedelijke inrichtingen, milieu, veiligheid en projectmanagement. Het is een naamloze vennootschap (NV). In 2005 is Oranjewoud overgenomen door het ICT bedrijf Centric. Alle activiteiten van Oranjewoud Beheer B.V. en haar dochterondernemingen zijn op 7 juni 2006 ingebracht in het beursfonds Oranjewoud N.V., dat is ontstaan door een juridische fusie van Multihouse N.V. en KSI International N.V..Het bedrijf is genoteerd op de beurs van Euronext B.V. te AmsterdamCategorieën:bodemzuivering , Venlo

Tags: , , ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Jan Wouters

Author, blogger, speaker about current mobility trends

Russels Lof

RusselsLof is een lofzang op het leven, in woord en beeld. Leuk dat je komt kijken op mijn blog; hopelijk geniet je met me mee!

Jan Wouters

keynote speaker, programmamanager, schrijver over de toekomst van automotive / mobiliteit

Matroos Beek

Grensgevallen

Deborah Hamar

Just me . . .

Blogger uit Amsterdam-ZuidOost

schrijft met plezier

Bitterballenbruid

I love bitterballen so much... I married a Dutchman.

paard-en-mens

Een persoonlijke zoektocht naar de relatie tussen paard en mens.

Door Suzanne

De beleving in al haar facetten

Michiel Roukens

Blog voor de economische avonturier

wordpress tips

tips & advice on wordpress.com blogs

frans louter

'het kan verkeren'

%d bloggers liken dit: